© 2021 by Happtory d.o.o.

Društvo je upisano u Sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS 081206775.

Temeljni kapital 40.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. 

Osnivači: Tatjana Štefanac Zjalić, Goran Zjalić

OIB: 51846804268
IBAN: HR3523900011101057978   
Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska