top of page
 • Writer's pictureIZ

EU financiranje zelene i digitalne tranzicije

Updated: Dec 22, 2021

Novo programsko razdoblje karakterizirat će projekti koji imaju za viši cilj zelenu i digitalnu tranziciju. O čemu se radi i možete li očekivati natječaj za dodjelu bespovratne potpore vašim projektima, pročitajte u nastavku gdje dajemo pregled ključnih strateških EU dokumenata te ciljeva kojima se želi postići tranzicija.

Europska unija je za razdoblje od 2019. do 2024. definirala 6 prioriteta na kojima će se raditi i koji će biti financirani natječajima. Dva prioriteta u fokusu ovog članka su: zelena tranzicija (Europski zeleni plan) i digitalna tranzicija/transformacija (Europa spremna za digitalno doba). Ovi prioriteti posebno su istaknuti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost unutar kojeg će biti moguće ostvariti i najveće financiranje.


Zelena tranzicija


Kao društvo i pojedinci odgovorni smo za ekološko stanje planeta Zemlje. Prema OECD-u i Svjetskoj banci, očekuje se da će se u sljedećih 40 godina globalna potrošnja materijala (npr. biomase, fosilnih goriva, metala i minerala) udvostručiti, a godišnja proizvodnja otpada povećati za 70 % do 2050. godine. Ekstrakcija i prerada resursa odgovorni su za 50 % emisija stakleničkih plinova i više od 90 % gubitka biološke raznolikosti i nestašice vode.


Kako bi se utjecalo na to da se takvi negativni trendovi i djelovanja ublaže, a neki u potpunosti ukinu, EU je postavila cilj: klimatska neutralnost EU-a do 2050. godine.


Krovni dokument koji definira sva područja kroz koja će se postići navedeni cilj je Europski zeleni plan – strategija kojom EU nastoji napraviti tranziciju prema gospodarstvu u kojem neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa. Dodatno, nastoji se zaštititi, očuvati i povećati prirodni kapital EU-a te zaštititi zdravlje i dobrobit građana od rizika povezanih s okolišem.


Mjere kojima se želi postići navedeno su:

Za početak, postavljeni su klimatski i energetski EU ciljevi koji se planiraju postići do 2030. godine:

• smanjenje emisije stakleničkih plinova – za min 55 % (u usporedbi s razinama iz 1990.)

• najmanje 32 % potrošene energije iz obnovljivih izvora (npr. u 2018. je udio iznosio 18,9 %)

• poboljšanje energetske učinkovitosti – smanjenje potrošnje primarne energije za min 32,5 % u usporedbi s predviđanjima o potrošnji energije za 2030.

Kako bi tranzicija bila realna i izvediva, uskladit će se postojeće zakonodavstvo država članica o klimi i energiji, kroz „Paket za cilj od 55 %” te su definirani akcijski planovi, npr. Akcijski plan za kružno gospodarstvo, Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja, Ekološki akcijski plan i drugi.


Čime će to rezultirati?

Izvor: Whats in it for me

Izvor: Europska komisija


Digitalna tranzicija/transformacija (eng. transition, transformation)


Digitalna tranzicija je, uz zelenu tranziciju, prioritet novog programskog razdoblja. Može obuhvaćati područja kao što su digitalni marketing, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalna nabava, digitalizacija prodajnih predstavnika, Big Data i slično. Osim uvođenja digitalnih tehnologija u više procesa u tvrtki, ona obuhvaća i edukaciju zaposlenika.


Cilj je povećati digitalizaciju javnih usluga, poduzeća i ljudi. Navedeno se planira kroz Europu spremnu za digitalno doba – digitalni plan za EU do 2030. godine koji stavlja fokus na podatke, tehnologiju i infrastrukturu.

Kako bi se digitalne ambicije pretvorile u konkretne korake, definirana su 4 ključna segmenta na kojima je fokus (tzv. digitalni kompas), a za svaki segment su određeni doprinosi koji se planiraju postići do 2030.:

A tko će imati koristi od EU digitalne strategije:


Izvor: Europska komisijaKako su zelena tranzicija i digitalna transformacija povezane?


Iako se na prvu može učiniti da su ova dva segmenta odvojena, zemlje članice potpisale su Deklaraciju o zelenoj i digitalnoj transformaciji EU-a, kojom će se ubrzati tranzicija IKT sektora prema održivoj, klimatski neutralnoj, kružnoj ekonomiji, kao i ekonomiji bez zagađenja, istodobno pridonoseći inovativnom, održivom, uključivom i otpornom društvu i gospodarstvu.

Ključni segmenti Deklaracije:

 • razvoj i implementacija digitalnih rješenja kojima se pomaže u borbi protiv klimatskih promjena i zelenoj tranziciji te ciljevima održivosti zelenog plana: korištenje umjetne inteligencije, 5G i 6G, optike, računalstva u oblaku, računalstva na rubu mreže te interneta stvari u području energetike, prijevoza, proizvodnje, agrikulture i građevinarstva

 • zelena javna nabava

 • podrška zelenim tehnološkim start-upovima i MSP-ovima

 • zeleni oblak, AI i blockchain tehnologije

Kako bi navedeno još dodatno dobilo na važnosti, u Deklaraciji je posebno istaknuto da će se kroz Mehanizam oporavka i otpornosti min 37 % sredstava investirati za zelenu tranziciju, a min 20 % sredstava u digitalnu transformaciju – ovo će biti obaveza svake države članice pri kreiranju nacionalnih planova oporavka i otpornosti i povezanih natječaja.


Instrumenti iz kojih će se financirati zelena i digitalna tranzicija


Jedan od najvažnijih izvora je Mehanizam oporavka i otpornosti (Recovery and Resilience Facility)- okosnica instrumenta Next Generation EU (nije dio višegodišnjeg financijskog okvira). U okviru njega dostupno je 723,8 milijardi EUR zajmova i bespovratnih sredstava za potporu reformama i ulaganjima država članica EU-a. Cilj je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. U sklopu Hrvatskog plana za oporavak i otpornost očekuje se potpora od 9,9 milijardi eura (6,3 milijarde eura odobreno za bespovratna sredstva, a 3,6 milijardi eura na raspolaganju za zajmove).


Mehanizam za pravednu tranziciju (Just Transition Facility) usmjeren je primarno na zelenu tranziciju, a pružat će ciljanu potporu za regije i sektore kojima će tranzicija prema zelenom gospodarstvu biti najteža. Unutar ovog mehanizma će se u razdoblju 2021.–2027. mobilizirati najmanje 100 milijardi eura u najpogođenijim regijama. Sredstva će se moći dobiti iz novog Fonda za pravednu tranziciju (Just Transition Fund), u sklopu programa InvestEU te instrumenta za zajmove u javnom sektoru u okviru Europske investicijske banke. Poduprijet će se poduzeća i sektori s visokim razinama emisije ugljika kako bi se napravila tranzicija prema tehnologijama s niskim razinama emisije, istraživačke i inovacijske aktivnosti, osnivanje novih poduzeća.


Program Digitalna Europa (Digital Europe) novi je program u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira (period 2021. – 2027.) kojim će se osigurati financiranje projekata u pet ključnih područja: superračunalstvo, umjetna inteligencija, kibersigurnost, napredne digitalne vještine i osiguravanje široke uporabe digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu. Program je vrijednosti 7,5 milijardi eura, a podupiru se zelena tranzicija i digitalna transformacija. Ovim programom će se nadopuniti drugi programi EU-a, kao što su Obzor Europa (Horizon Europe) - program EU-a za istraživanja i inovacije, te Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility) za digitalnu infrastrukturu kojima će se isto potaknuti digitalni i zeleni razvoj.

Sljedeći koraci


Kako vama i vašem poduzeću mogu koristiti ove informacije?


Prvo što možete učiniti je razmisliti o tome koja je vaša trenutna zelena i digitalna pozicija:

 • Koja se unaprjeđenja mogu napraviti u industriji u kojoj djelujete?

 • Koliko se vašom proizvodnjom zagađuje okoliš, a što bi se to moglo promijeniti da pridonesete klimatski neutralnoj Europi?

 • Je li potrebno implementirati novu tehnologiju koja će doprinijeti čistoći?

 • Jesu li vašim zaposlenicima potrebne digitalne edukacije?

 • Treba li digitalizirati neke procese?

 • Možda razmišljate o razvoju novih proizvoda ili usluga koji će direktno doprinijeti zelenom i digitalnom rastu?

Očekuje nas zanimljivo razdoblje u kojem će biti moguće dobiti sredstva za sufinanciranje aktivnosti koje vode zelenoj i digitalnoj tranziciji. Ako biste voljeli razgovarati o idejama i potencijalima, Happtory je na raspolaganju.


***

Izvori:

1,079 views0 comments
bottom of page