top of page
  • Writer's pictureIZ

EU fondovi – novi proračun i program Next Generation EU

Updated: Mar 3, 2021

Ususret novom financijskom periodu EU-a (2021. – 2027.) te kao jedan od odgovora na gospodarsku i društvenu krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa, Europska komisija predlaže proračun za 2021. godinu u vrijednosti 166,7 milijardi eura te dodatak proračunu - novi instrument za oporavak Next Generation EU u sklopu kojeg će se dodjeljivati bespovratna sredstva (211 milijarde eura) i zajmovi (133 milijarde eura).


Što to točno znači?


Proračun za 2021. godinu je osnova Plana oporavka EU-a i njime se planira direktno adresirati nastalu štetu zbog koronavirusa, potaknuti održiv oporavak te zaštititi postojeća i otvaranje novih radnih mjesta. Između ostalog, namjera je pružiti potporu poduzećima i sektorima koji su najjače pogođeni. Ali ne odustaje se ni od poticanja ulaganja u ključne EU prioritete: zelenu, digitalnu i otpornu Europu, promicanja europskog načina života, jačanje demokracije, programe istraživanja i razvoja.


Next Generation EU će dati dodatni vjetar u leđa za suočavanje s posljedicama pandemije koronavirusa. Ovaj instrument će funkcionirati tijekom ograničenog razdoblja (do 2024. godine) i to isključivo kao odgovor na krizu i sa svrhom mjera oporavka. Plan je da određena sredstva ovog instrumenta postanu dostupna već u 2020. godini (11,5 milijardi eura) za potporu solventnosti.


Kakve koristi proizlaze za poduzetnike?


Kroz program Next Generation EU i ostale dijelove proračuna financirat će se, između ostalog, sljedeće prioritetne mjere kojima se direktno utječe na posljedice pandemije:


Zaključak


Na temelju planiranog novog proračuna i Next Generation EU programa, otvorit će se brojne opcije za poduzetnike u različitim sektorima, kojima će se potaknuti zapošljavanje, održavanje solventnosti, poduprijeti investicije i digitalna tranzicija te jačanje otpornosti prema kriznim situacijama. Troškovi koji će se sufinancirati poduzetnicima uključuju, između ostalog: troškove plaća postojećih i novih zaposlenika, troškove svakodnevnog poslovanja, investicije u opremu, troškove istraživanja i razvoja, osobito vezano uz tehnička i medicinska rješenja vezana uz pandemiju, ulaganje u razvoj i uvođenje novih tehnologija, troškove edukacije i stjecanja novih znanja, troškove uvođenja tehnologije kojom se potiče održivost i „zeleno“ poslovanje.


Očekuje nam vidjeti kako će navedena sredstva biti raspodijeljena Hrvatskoj kao državi članici i njenim poduzetnicima. Neki od instrumenata planirani su već za 2020. godinu, npr. instrument za potporu solventnosti, dok će ostali biti operativni od 2021. godine. Dovoljno je vremena da razmislite o tome koje „dijelove“ poduzeća biste htjeli ojačati, koje strateške aktivnosti provesti, u kojim područjima se dodatno razviti. Možda će 2021. biti prava godina za potpunu digitalizaciju vašeg poduzeća? Možda planirate značajne investicije u razvoj novog segmenta, a do sada nije bilo potpora da se upustite u takav jedan pothvat? Čeka nas zanimljivo razdoblje, s puno mogućnosti – a Happtory će vas pravovremeno informirati i pomoći u realizaciji planova!


***

Izvori:

Cover slika: © Autorsko pravo Europske komisije 2020


***

Za pravovremene informacije i novosti, zapratite nas na Instagramu.

91 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page