• TSZ

Karta regionalnih potpora - koliko sufinanciranje može dobiti poduzetnik za kupnju novog stroja?

Updated: 3 days ago

Odgovor na pitanje koliku potporu možete dobiti za nabavu novog stroja, izgradnju ili opremanje novog proizvodnog pogona, potrebno je između ostalog potražiti u dokumentu Karta regionalnih potpora. Ovim dokumentom određeno je koliku će regionalnu potporu tj. intenzitet sufinanciranja dobiti npr. srednji poduzetnik na području Slavonije u odnosu na poduzetnika iste veličine u Gradu Zagrebu ili na nekoj drugoj lokaciji u RH. Tako u novim natječajima za dodjelu sredstava možemo očekivati nešto niže intenzitete sufinanciranja za poduzetnike na području Grada Zagreba (srednji poduzetnik će umjesto dosadašnjih 35 % moći ostvariti 30 % sufinanciranja tj. 70 % ukupno prihvatljivih troškova morat će financirati vlastitim sredstvima), dok će mali poduzetnik koji želi uložiti na području Karlovačke županije umjesto trenutnih 45 % regionalne potpore moći ostvariti sufinanciranje do 70 %. Prethodna podjela regija (a time i regionalnih potpora) je bila na Kontinentalnu Hrvatsku i Jadransku Hrvatsku. Od 1. siječnja 2021. primjenjuje se nova podjela Hrvatske koju će činiti 4 nove NUTS 2 regije i to:

  • Panonska Hrvatska koja obuhvaća: Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku Vukovarsko-srijemsku, Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju.

  • Jadranska Hrvatska koja obuhvaća: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku i Dubrovačko-neretvansku županiju

  • Grad Zagreb

  • Sjeverna Hrvatska koja obuhvaća: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju

Predloženi intenziteti potpora za pojedinu regiju su:

U kolovozu ove godine pokrenuti su pregovori s Europskom komisijom da nova Karta regionalnih potpora (a time i novi intenziteti potpora) stupi na snagu već 2021. godine. Time se želi dodatno motivirati poduzetnike na ulaganja u proizvodnju te privući investitore u manje razvijena područja.


***

Izvori:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_125_2507.html

https://razvoj.gov.hr/regionalni-razvoj-i-itu-mehanizam/4215

64 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 by Happtory d.o.o.

Društvo je upisano u Sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS 081206775.

Temeljni kapital 40.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. 

Osnivači: Tatjana Štefanac Zjalić, Goran Zjalić

OIB: 51846804268
IBAN: HR3523900011101057978   
Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska