top of page
  • Writer's pictureTSZ

Karta regionalnih potpora - koliko sufinanciranje može dobiti poduzetnik za kupnju novog stroja?

Updated: Apr 13

Odgovor na pitanje koliku potporu možete dobiti za nabavu novog stroja, izgradnju ili opremanje novog proizvodnog pogona, potrebno je između ostalog potražiti u dokumentu Karta regionalnih potpora. Ovim dokumentom određeno je koliku će regionalnu potporu tj. intenzitet sufinanciranja dobiti npr. srednji poduzetnik na području Slavonije u odnosu na poduzetnika iste veličine u Gradu Zagrebu ili na nekoj drugoj lokaciji u RH. U prethodnom programskom razdoblju vrijedila je karta kojom je definiran jednak intenzitet potpore neovisno u kojem dijelu Hrvatske se investicija realizira tj. bez obzira na razvijenost pojedine regije intenzitet je bio: 25 % za velikog poduzetnika, 35 % za srednjeg i 45 % za mikro/malog.


Nova karta, odobrena od strane Europske komisije, omogućava više intenzitete potpore za poduzetnike svih veličina u svim krajevima Hrvatske. Primjerice, mali poduzetnik u Karlovcu u natječajima (od 2022. godine) može ostvariti umjesto dotadašnjih 45 %, visokih 70 % sufinanciranja za kupnju strojeva. Investitori na području Grada Zagreba također ostvaruju višu potporu. Promatramo li malog poduzetnika koji investira u Gradu Zagrebu, umjesto dotadašnjih 45 %, sada može ostvariti 55 % sufinanciranja tj. 45 % ukupno prihvatljivih troškova financira vlastitim sredstvima. Podloga za primjenu novih intenziteta je nova podjela Hrvatske na 4 NUTS 2 regije i to:

  • Panonska Hrvatska koja obuhvaća: Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku Vukovarsko-srijemsku, Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju*.

  • Jadranska Hrvatska koja obuhvaća: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku i Dubrovačko-neretvansku županiju

  • Grad Zagreb

  • Sjeverna Hrvatska koja obuhvaća: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju

*Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana 22. prosinca 2022. godine prihvaćena je odluka o izmjenama Karte regionalnih potpora za razdoblje 2022.-2027. godine koja se odnosi na uvećanje maksimalnih intenziteta potpora u visini od 10 % za Sisačko-moslavačku županiju zbog posljedica potresa 2020. godine.

Intenziteti potpora za pojedinu regiju iznose:

Intenziteti potpora definirani su prema tome koliko pojedina regija doseže prosječnog BDP-a po stanovniku EU-27. Za Ličko-senjsku županiju, klasificiranu kao rijetko naseljeno područje, predložen je povoljniji tretman u kontekstu dodjele operativnih potpora.


Europska komisija je do sada također donijela odluke o Kartama regionalnih potpora za Poljsku, Slovačku, Češku i Mađarsku:

  • Poljska ima 17 NUTS 2 regija, od kojih 14 može primiti regionalnu potporu. Stope sufinanciranja za velike poduzetnike se kreću od 30 do 50 %, dok će neki razvijeniji segmenti tih regija imati nešto manju stopu potpore (15 - 20 %).

  • Slovačka ima 4 NUTS 2 regije, od kojih 3 mogu primiti regionalnu potporu. Stope sufinanciranja za velike poduzetnike se kreću od 30 do 50 %.

  • Češka ima 8 NUTS 2 regija, od kojih je 4 mogu primiti regionalnu potporu. Stope sufinanciranja za velike poduzetnike se kreću od 30 do 40 %, dok će neki razvijeniji segmenti tih regija imati nešto manju stopu potpore (15 - 20 %).

  • Mađarska ima 8 NUTS 2 regija, od kojih 7 može primiti regionalnu potporu. Stope sufinanciranja za velike poduzetnike se kreću od 30 do 50 %.

U svim zemljama se za srednjeg poduzetnika primjenjuje 10 % veća stopa, a za male i mikro poduzetnike 20 % veća.


***

Izvori:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_125_2507.html

https://razvoj.gov.hr/regionalni-razvoj-i-itu-mehanizam/4215

https://razvoj.gov.hr/vijesti/ministrica-tramisak-na-sjednici-vlade-prihvacen-je-prijedlog-karte-regionalnih-potpora-kojom-najavljujemo-primjenu-novih-stopa-financiranja-koje-su-izuzetno-vece-od-postojecih/4623

https://razvoj.gov.hr/vijesti/vlada-republike-hrvatske-na-180-sjednici-vlade-donijela-zakljucak-o-prihvacanju-prijedloga-izmjene-karte-regionalnih-potpora-za-razdoblje-od-2022-2027-godine/5128

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/modernisation/regional-aid/maps-2022-2027_en

https://razvoj.gov.hr/vijesti/europska-komisija-odobrila-kartu-regionalnih-potpora-za-hrvatsku-za-razdoblje-2022-2027/4761

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6206

753 views0 comments
bottom of page