• TSZ

Karta regionalnih potpora - koliko sufinanciranje može dobiti poduzetnik za kupnju novog stroja?

Updated: May 17

Odgovor na pitanje koliku potporu možete dobiti za nabavu novog stroja, izgradnju ili opremanje novog proizvodnog pogona, potrebno je između ostalog potražiti u dokumentu Karta regionalnih potpora. Ovim dokumentom određeno je koliku će regionalnu potporu tj. intenzitet sufinanciranja dobiti npr. srednji poduzetnik na području Slavonije u odnosu na poduzetnika iste veličine u Gradu Zagrebu ili na nekoj drugoj lokaciji u RH. Tako u natječajima za dodjelu sredstava čija se objava očekuje u tijeku 2022. godine možemo očekivati nešto niže intenzitete sufinanciranja za poduzetnike na području Grada Zagreba (srednji poduzetnik će umjesto dosadašnjih 35 % moći ostvariti 30 % sufinanciranja tj. 70 % ukupno prihvatljivih troškova morat će financirati vlastitim sredstvima), dok će mali poduzetnik koji želi uložiti na području Karlovačke županije umjesto trenutnih 45 % regionalne potpore moći ostvariti sufinanciranje do 70 %. Prethodna podjela regija (a time i regionalnih potpora) je bila na Kontinentalnu Hrvatsku i Jadransku Hrvatsku. Od 1. siječnja 2021. primjenjuje se nova podjela Hrvatske koju će činiti 4 nove NUTS 2 regije i to:

  • Panonska Hrvatska koja obuhvaća: Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku Vukovarsko-srijemsku, Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju.

  • Jadranska Hrvatska koja obuhvaća: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku i Dubrovačko-neretvansku županiju

  • Grad Zagreb

  • Sjeverna Hrvatska koja obuhvaća: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju

Predloženi intenziteti potpora za pojedinu regiju su:

Pokrenuti su pregovori s Europskom komisijom i očekuje se da će nova Karta regionalnih potpora stupiti na snagu do kraja 2021. godine. Nakon toga možemo očekivati natječaje s izmijenjenim intenzitetom potpore.


***

Izvori:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_125_2507.html

https://razvoj.gov.hr/regionalni-razvoj-i-itu-mehanizam/4215

203 views0 comments