BRZE VJEŽBE

Od plana do realizacije

EU FONDOVI 2022.

Klik za prijavu

Modul 1       16.3.2022.  12.00 - 16.15

Modul 2      22.3.2022.  12.00 - 16.15

Modul 3      25.3.2022.  12.00 - 16.15

Modul 1      16.2.2022.   12.00 - 16.15

Modul 2     22.2.2022.   12.00 - 16.15

Modul 3     25.2.2022.   12.00 - 16.15

Ciklus II.

Ciklus I.

Datum i vrijeme

Termini radionica su podložni promjeni. 

Klikom na sliku preuzmite cjeloviti PDF dokument sa svim detaljima.

Happtory-Edukacija-2 - općenito.png
Happtory-Edukacija-2 - općenito 2.png