top of page

USLUGE

Naše usluge pokrivaju dva ključna područja: investicije i upravljanje ljudima.

Usluge kreiramo ovisno o Vašoj stvarnoj potrebi, a na temelju razgovora s vlasnicima, analize industrije u kojoj poslujete, poslovnih rezultata, tipu biznisa te profilu menadžmenta i zaposlenika.

 

Predložit ćemo vam set aktivnosti za koje smatramo da dodaju vrijednost u rješavanju identificiranog izazova.

Anchor 1

1. Investicije

EU potpore
Krediti
Porezne olakšice

Vaš problem:

- tražite financijska sredstva 
- rastete i nemate vremena istraživati opcije

 - trebate objektivno mišljenje o povratu na   

  ulaganje 

- trebate podršku u upravljanju projektima u     pripremi ili nakon Odluke o financiranju 

Vaš problem:

- planirate investiciju te razmatrate   

  najpovoljnije opcije kreditiranja
- nemate vremena istraživati uvjete poslovnih i

  razvojnih banaka
- nemate internih kapaciteta za pregovore s 

  bankama    

Vaš problem:

- planirate investiciju i zapošljavanje ili se 

  bavite razvojem novih proizvoda 
- rastete, ostvarujete značajnu dobit i nemate

  vremena istraživati opcije sufinanciranja
- nemate internih kapaciteta za pripremu

  dokumentacije  

Kako Vam možemo pomoći: 

- analizirati opcije za financiranje investicije 

- procijeniti šanse za dobivanje potpora

- konceptualizirati projekt prema uvjetima EU 

  natječaja

- voditi projekt

- izraditi investicijsku studiju

- provesti istraživanje tržišta

- pripremiti cjelokupnu prijavnu dokumentaciju

- pružiti podršku u upravljanju projektom u provedbi

- pripremiti dokumentaciju za nabavu (NOJN)

Kako Vam možemo pomoći:

- analizirati prihvatljive opcije za kreditiranje

  investicije

- analizirati najpovoljnije kreditne opcije

- pripremiti dokumentaciju za kreditni zahtjev

- pripremiti poslovni plan ili investicijsku

  studiju

- pružiti podršku u pregovorima s bankom

- voditi projekt 

- podrška uključuje zahtjeve prema

  komercijalnim bankama, HBOR-u, EBRD-u,

  HAMAG-BICRO-u 

Kako Vam možemo pomoći: 

- analizirati opcije koje uključuju R&D

  olakšice, Zakon o poticanju ulaganja i dr.

- procijeniti šanse za dobivanje poreznih

  olakšica

- izraditi procjenu ušteda

- voditi projekt 

- pripremiti poslovni plan

- pripremiti prijavne obrasce

- pružiti podršku u upravljanju projektom

  u provedbi tj. izvještavanju

Koji su Vaši benefiti? 

 

- uštedit ćemo Vam vrijeme

- smanjit ćemo Vam broj pokušaja i

  pogrešaka

- sugerirati ćemo Vam optimalnu opciju        sufinanciranja (vrijeme vs. novac)

- upozoriti Vas na potencijalne rizike  

- djelovat ćemo kao Vaša desna ruka 

- kontinuirano Vas informirati ključnim 

  informacijama

- osigurat ćemo vam know how

  koji interno ne posjedujete 

Koji su Vaši benefiti? 

- uštedit ćemo Vam vrijeme

- smanjiti broj iteracija u komunikaciji s 

  bankom 

- sugerirati ćemo optimalnu

  opciju kreditiranja (vrijeme vs. novac)

- pružiti objektivno mišljenje o povratu na

  planiranu investiciju i testirati vaša 

  razmišljanja

- upozoriti Vas na potencijalne rizike  

- djelovat ćemo kao Vaša desna ruka

- osigurat ćemo vam know how

  koji interno ne posjedujete 

Koji su Vaši benefiti? 

- uštedit ćemo Vam vrijeme

- smanjit ćemo Vam broj pokušaja i

  pogrešaka

- sugerirati ćemo Vam optimalnu opciju        sufinanciranja (vrijeme vs. novac)

- upozoriti Vas na potencijalne rizike  

- djelovat ćemo kao Vaša desna ruka 

- kontinuirano Vas informirati ključnim

  informacijama

- osigurat ćemo vam know how

  koji interno ne posjedujete 

Anchor 2

2. Ljudi

Sistematizacija radnih mjesta
Sustavi razvoja karijere
Coaching

Vaš problem:

- brzo ste narasli, povećao se broj zaposlenika
- nemate definirane opise radnih mjesta i

  očekivanja od pojedinog radnog mjesta 
- trošite značajne resurse na upute i razna

  pojašnjenja pojedinim zaposlenicima 

Vaš problem:

- brzo ste narasli i povećali broj zaposlenika
- imate visoku fluktuaciju zaposlenika
- narušeno je zadovoljstvo zaposlenika i

  trošite značajne resurse na njihovu 

  motivaciju

Vaš problem:

- ušli ste u svakodnevnu kolotečinu zbog   

  manjka vremena
- nemate prilike interno prokomentirati

  poslovne izazove i prilike
- sve veći postotak djelatnika su pripadnici 

  novih generacija 

Kako Vam možemo pomoći: 

- analizirati radna mjesta i organizacijsku

  strukturu

- izraditi opise poslova

- analizirati sustave plaća i benefita te

  doprinijeti njihovoj modernizaciji

- pripremiti menadžment 

Kako Vam možemo pomoći: 

- analizirati i sistematizirati radna mjesta

- analizirati poslove i načine rada

- analizirati percepcije zaposlenika o radnom

  mjestu

- utvrditi kriterije uspješnosti

- osmisliti KPI-jeve po pojedinim radnim

  mjestima

- utvrditi načine procjene

- osmisliti nagrade za zaposlenike

- pripremiti menadžment

Kako Vam možemo pomoći: 

- analizirati poslove i načine rada

- analizirati percepcije zaposlenika o radnom

  mjestu

- izraditi analizu prodajnih aktivnosti

- napraviti brainstorming s menadžmentom

- izraditi reviziju postojećih dokumenata

- sastaviti prijedloge za unaprjeđenjem u

  raznim poslovnim segmentima

Koji su Vaši benefiti? 

- unaprijedit ćemo vaše procese radi boljih

  poslovnih rezultata

  - doprinijet ćemo većoj efikasnosti i 

  angažiranosti Vaših djelatnika

- doprinijet ćemo smanjenju fluktuacije

  djelatnika 

- ojačat ćemo komunikaciju menadžmenta

  prema djelatnicima te oslobodit dio 

  vremena menadžmentu 

Koji su Vaši benefiti? 

- dat ćemo Vam objektivnu povratnu

  informaciju o zadovoljstvu zaposlenika i

  općem stanju u poduzeću

- unaprijedit ćemo procese i komunikaciju

  kako biste postizali bolje poslovne rezultate

- doprinijet ćemo povećanju efikasnosti i

  angažiranosti djelatnika te smanjiti njihovu 

  fluktuaciju

- ojačat ćemo komunikaciju menadžmenta

  prema djelatnicima te oslobodit dio 

  vremena menadžmentu

Koji su Vaši benefiti? 

- dat ćemo Vam objektivnu povratnu

  informaciju o zadovoljstvu zaposlenika i

  općem stanju u poduzeću

- unaprijedit ćemo vaše procese radi boljih

  poslovnih rezultata

- povećat ćemo efikasnost i angažiranost

  djelatnika te smanjiti njihovu fluktuaciju 

- oslobodit ćemo dio resursa

  menadžmenta

- poboljšat ćemo prodajne rezultate

bottom of page